0545 644 1992
info@mdbmusavirlik.com

Makaleler

 • Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı Şartları
  İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu?nun 14. maddesinin (e) bendinde; ?Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızas
 • SGK Genelgesi 2021/9: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49 Nolu Yeni Kodlar Eklenmiştir
  22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan "2.1- İşten ayrılış nedeni" alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kural
 • KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
  16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete?de KDV tevkifat uygulamasına ilişkin ?35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ? yayımlandı.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Ba-Bs
  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)?NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 523)
 • Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği
  MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa ?Değerli
 • E-Defter Beratlarının Aylık ve Geçici Vergi Bazında Yüklenmesine İlişkin Duyuru
  Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 1 Sıra No´lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No´lu Elektronik Defter Tebliğin ?4.3.4? bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat
 • İşyeri İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi
  Bilindiği gibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılarak, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık per